Plateaux en Hageven

Omgeving: Bergeijk, Borkel en Schaft, Valkenswaard

Plateaux is één geheel met het Belgische natuurgebied Hageven. Plateaux ligt op de overgang van droge zandgronden naar het vochtige beekdal van de Dommel. Het bos bestaat voornamelijk uit grove dennen, op de grens met België wordt bos gekapt voor heide. In het naaldbos worden open plekken gemaakt zodat er loofbomen kunnen groeien.

 

In Hageven liggen moerassen, rietvelden, broekbossen en poelen. Op de vochtige heide groeit de klokjesgentiaan en de zonnedauw. De Galloway runderen grazen aan beide zijden van de grens en houden zo het natuurgebied open.
In het gebied leven veel verschillende vogels, zoals de ijsvogel, koperwiek, en verschillende ganzen en eenden. Daarnaast kun je ook eekhoorns, konijnen, hazen en reeën in het gebied tegenkomen.

Vloeiweiden
De Plateaux heeft een afwisselend landschap met bos, heide, vloeiweiden en landbouwgrond. De vloeiweiden op de Plateaux werden in de 19e eeuw aangelegd om de grond geschikt te maken voor hooiwinning (voer voor paarden). Begin 20e eeuw zijn veel oude vloeiweiden beplant met populieren voor de luciferindustrie.