Landgoed de Utrecht

Omgeving: Bladel, Lage Mierde, Netersel, Reusel-de Mierden, Westelbeers

Het gebied heeft zijn naam te danken aan de levensverzekeringsmaatschappij ‘De Utrecht’, ook bekend als 'Fortis', en heet vanaf heden ABN AMRO.

De Utrecht begon op grote schaal met het ontginnen van de heidevelden, om een gevarieerder landschap te creëren. Tegenwoordig bestrijkt het landgoed 1.700 hectare aan bossen, 600 ha landbouwgronden, 200 ha natuurterreinen en recreatieterreinen. De natuurterreinen bestaan voornamelijk uit heidegebieden met vliegdennen en berken. Het landgoed kent een rijke natuur met veel plant- en diersoorten en er liggen twee grote vennen Flaes en Goor.

In de bossen staat een monumentale brandtoren met houtvesterswoning die verwijst naar het ontginningsverleden. Er is een golfbaan aangelegd en diep in de bossen bevindt zich Herberg in den Bockenreyder, (dunsedijk 3), waar je van harte welkom bent om even uit te blazen.

Routetips

Wandelen: Kuilenroderoute, wandelroute van 14, 15 of 23 km in de omgeving van Hooge en Lage Mierde en Landgoed De Utrecht. De route is bewegwijzerd met wit-gele markeringen op bomen en palen. Vertrekpunt: dorpsplein Lage Mierde of Myrthaplein Hooge Mierde.

Fietsen: Heilige Eik en Kerkenroute