Kuikseindse heide

Omgeving: Middelbeers

De Kuikseindse Heide is een natuurgebied met een oppervlakte van zo'n 220 hectare. Van oorsprong is dit een zeer nat moerasgebied dat geregeld onder water kwam te staan wanneer de Groote Beerze (aan de westkant) en de Kleine Beerze (aan de oostkant) uit hun oevers traden.

Om die reden bleef dit heidegebied gespaard voor landbouwontginningen, het was te nat voor agrarische bewerking. Inmiddels zijn de twee Beerzen gekanaliseerd, maar de Kuikseindse Heide is nog altijd een waterrijk natuurgebied. Het gebied bestaat uit vochtige heide met daarin een aantal grote vennen: Keienhurk, Berkven, Wit Holland Ven, Scherpven, en Kromven. 

Door de grote hoeveelheid vennen is het gebied rijk aan watervogels en steltlopers, zoals de Groenpootruiter en de  Zwarte ruiter. Er komen 24 soorten libellen voor, waaronder de zeldzame Kempense heidelibel en de Gevlekte witsnuitlibel. Tussen het naaldbos, de natte en droge heide kom je de Klokjesgentiaan, Oeverkruid en Moerashertshooi tegen.

Routetips

Wandelen: In het natuurgebied is een gemarkeerde wandeling uitgezet met als startpunt de Jacobusmolen aan de Wilhelminalaan 18.

Fietsen: Wittenbergenroute