De Reuselse Moeren

Omgeving: Reusel de Mierden

De Reuselse Moeren is één van de weinige hoogveengebieden die Nederland nog kent. De Reuselse Moeren maakten deel uit van een hoogveengebied dat vroeger zo’n 800 ha groot was.

Bijna het hele gebied is ontgonnen, het gebied is nu nog 152 ha groot en eigendom van Staatsbosbeheer. Staatsbosbeheer wil het overgebleven hoogveen behouden en verder laten aangroeien, er zijn stuwen aangelegd waardoor het grondwaterpeil niet te laag wordt. In het gebied bevinden zich naast verdroogde veenresten, vochtige heide, droog naaldbos en berkenbos. Opvallend zijn de omvangrijke gagelstruwelen in dit gebied. De Reuselse Moeren sluiten aan bij uitgestrekte bosgebieden op Belgisch gebied en maken deel uit van grenspark Taxandria.

Routetips

Wandelen: Er staat een informatiepaneel van Staatsbosbeheer, er zijn wandelpaden en er is een vogelkijkhut.